Công ty cổ phần sản xuất bê tông Chèm hà nội

Địa chỉ: Phương trạch huyện Đông Anh Tp. Hà nội

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần sản xuất bê tông Chèm hà nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu