Công ty TNHH Hải Li

Địa chỉ: Số 57 Vệ Hồ, Tây Hồ, Hà Nội
Website: https://haili.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Hải Li không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 57 Vệ Hồ, Tây Hồ, Hà Nội

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://haili.vn/