Công ty TNHH Hải Li

Địa chỉ: Số 57 Vệ Hồ, Tây Hồ, Hà Nội

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: https://haili.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Hải Li không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu