Công ty TNHH MTV Thanh Khuê

Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.thanhkhuefurniture.com

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Thanh Khuê đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 15 triệu
 05/06/2020
 Khánh Hòa

Kỹ Thuật Viên Lập Trình CNC

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 10 triệu - 15 triệu
 11/06/2020
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu