Công ty TNHH MTV Thanh Khuê

Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

Số nhân viên: 200-500

Website: www.thanhkhuefurniture.com

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Thanh Khuê đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 8 triệu - 15 triệu
 06/05/2020
 Khánh Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 8 triệu - 18 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật Bản Vẽ

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 13 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu