Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương Nghiệp

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Quang, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương Nghiệp không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu