BIN HOLDINGS LTD

Địa chỉ: 507B Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: bin.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại BIN HOLDINGS LTD không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu