Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Địa chỉ: Quốc lộ 3- Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: donghung.com.vn

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[ Hà Nội] Nhân Viên Dự án

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội

[ HN] Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Đông Anh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Phó Giám Đốc Có Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Nhân Viên Kỹ Thuật Lương Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 14 triệu - 18 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự Làm Việc Tại Đông Anh Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 11 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Phòng Thiết Bị Đi Làm Luôn

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Bằng C

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 11 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Lương Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Phó Giám Đốc Có Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng Lương Trên 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 18 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh- Dự án Làm Việc Tại Đông Anh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 Thương lượng
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu