Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://callcenter.vn/

1805

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 1686 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 07/03/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vệ Sinh Đóng Gói Sản Phẩm Viettel [hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 04/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học Tiếng Anh - Quận Tân Bình.

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesale Khóa Học Tiếng Anh Khu Vực Hồ Chí Minh.

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 03/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesale Làm Giờ Hành Chính Tại Tp. HCM

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 08/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesale Khóa Học Tiếng Anh Khu Vực Hồ Chí Minh.2

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Hồ Chí Minh.

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vân Khóa Học Tiếng Anh Khu Vực Q. Tân Bình

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 01/03/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 04/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tại Hoài Đức - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Truyền Hình K+ - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 07/04/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hành Lg - Giao Tiếp Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 15 triệu - 20 triệu
 06/01/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Telesale Khu Vực Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 03/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu