Công ty TNHH BSE Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Ái Quốc

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: Đang cập nhật

1

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH BSE Việt Nam đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhà tuyển dụng hàng đầu