Shop 4 Bee

Địa chỉ: 58/35 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Shop 4 Bee đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 3 triệu - 5 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 14 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 15/03/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu