Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà An

Địa chỉ: Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh;

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà An đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 15 triệu
 01/03/2020
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp Tại Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 5 triệu - 7 triệu
 01/03/2020
 Hà Tĩnh

Chuyên Viên Thiết Kế- Truyền Thông Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 15 triệu
 01/03/2020
 Hà Nội

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 12 triệu - 15 triệu
 01/03/2020
 Hà Tĩnh

Kỹ Sư ô Tô

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Tĩnh

Chuyên Viên Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Hà Nội

Kế Toán Thuế Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Tĩnh

Kế Toán Trưởng Tại Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2019
 Hà Tĩnh

Kế Toán Trưởng Tại Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hà Tĩnh

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính Tại Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Tĩnh

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính Tại Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Tĩnh

Phụ Trách Kế Toán Tại Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Tĩnh

Chuyên Viên Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An

Chuyên Viên IT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà An

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu