Công ty TNHH Thiết bị điện 3C Công nghiệp

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: 3cengineering.com.vn

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Thiết bị điện 3C Công nghiệp không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 7 triệu - 9 triệu
 31/03/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 7 triệu - 9 triệu
 30/03/2020
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Bắc Ninh

Vận Hành Máy CNC - Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 5 triệu - 8 triệu
 10/10/2019
 Hà Nội

Nữ Nhân Viên Thủ Kho [bắc Ninh]

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 12 triệu - 15 triệu
 10/05/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Máy CNC

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Mua Vật Tư

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3c Công Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu