Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Ứng Dụng APROTRAIN- (TP. Hà Nội)

Địa chỉ: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.arena-multimedia.vn

37

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Ứng Dụng APROTRAIN- (TP. Hà Nội) đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh (làm Việc Tại HCM)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh / Sales (tại HCM)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 6 triệu - 12 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales (làm Việc Tại HCM)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Videographer

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 9 triệu - 15 triệu
 18/03/2020
 Hồ Chí Minh

Graphic Design

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 9 triệu - 15 triệu
 28/03/2020
 Hồ Chí Minh

[hà Nội] Nhân Viên Truyền Thông - Pr

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 21/03/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Nhân Viên Marketing Online / Seo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 5 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Tư Vấn Tuyển Sinh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 21/03/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Nhân Viên Marketing

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 21/03/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Quản Trị Hệ Thống Thông Tin

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 21/03/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Phụ Trách Quan Hệ Học Viên / Giáo Vụ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 5 triệu - 8 triệu
 21/03/2020
 Hà Nội

(hà Nội) Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Content Marketing (me Executive - Làm Việc Tại HCM)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 15 triệu
 11/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing (làm Việc Tại Hồ Chí Minh)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 12 triệu
 18/03/2020
 Hồ Chí Minh

[hcm] Chuyên Viên Marketing

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giáo Vụ (làm Việc Tại HCM)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện (làm Việc Tại HCM)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 12 triệu
 12/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế - Part Time

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo ứng Dụng Aprotrain- (tp. Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu