Công ty CP Trường học thông minh

Địa chỉ: Tầng 2, Sảnh HH1, Tòa Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội
Website: http://smartschool.edu.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty CP Trường học thông minh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Tầng 2, Sảnh HH1, Tòa Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://smartschool.edu.vn