CÔNG TY TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 10-1 Đường N8, khu Công nghiệp Phước Đông - Xã Đôn Thuận - Huyện Trảng Bàng - Tỉnh Tây Ninh

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://ccgrass.com.vn

53

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM đang tuyển dụng 28 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Cán Bộ Dự Bị

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 15/04/2020
 Tây Ninh

Tổ Trưởng Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 04/04/2020
 Tây Ninh

Chủ Quản Thực Tập

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Thông Kê Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Kiểm Xưởng

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (văn Phòng)

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

[ Tây Ninh ] Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Chủ Quản Kỹ Thuật Thiết Bị

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Chủ Quản Sữa Chữa Điện

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Chủ Quản IT

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Kiểm Nghiệm (qc) Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Tổ Trưởng Xưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 8 triệu - 11 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 06/04/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Chủ Quản Kho (dự Bị)

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 8 triệu
 30/01/2020
 Tây Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 20 triệu - 25 triệu
 09/01/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2020
 Tây Ninh

Chủ Quản Thẩm Kế Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 30 triệu
 09/01/2020
 Tây Ninh

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Sửa Chữa Xe Nâng

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên An Toàn

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 30/11/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Tây Ninh

Nhân Tài Dự Bị Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Quản Lý Kho

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 9 triệu
 08/11/2019
 Tây Ninh

Kế Toán Tính Giá Thành

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Tây Ninh

Bảo Trì Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà ăn

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Hành Chính Quan Hệ Công Chúng (tiếng Trung)

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Tây Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu