Khai Minh Global Co.,Ltd

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: kmg.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Khai Minh Global Co.,Ltd không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu