Công ty TNHH Khoa học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

Địa chỉ: Lô B5, B6 KCN Song Khê - Nội Hoàng - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://www.boviet.com/

84

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Khoa học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trợ Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 17 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang

Chủ Quản Hành Chính

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội

Chủ Quản Chất Lượng

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 17 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên IT - Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 20 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang

Chuyên Viên An Toàn

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 9 triệu - 14 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch, Thu Mua

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang

Kĩ Sư Chất Lượng

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 28/04/2020
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung - Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua - Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán - Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 8 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Điện Tử - Cơ Khí

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2020
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 14/10/2019
 Bắc Giang

Chủ Quản Sản Xuất (trưởng Phòng )

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 19/10/2019
 Bắc Giang

Cán Bộ Dự Bị Trung Quốc

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 19/10/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/05/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Bắc Giang

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 25 triệu - 30 triệu
 24/07/2019
 Bắc Giang

Phó Chủ Quản Kế Hoạch

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 24/07/2019
 Bắc Giang

Phó Chủ Quản Thu Mua

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Trợ Lý Kỹ Sư/kỹ Sư Hệ Thống

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu