Công ty GLOBALVISIONS

Địa chỉ: Khu dân cư Trung Sơn, Quận 8

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: Đang cập nhật

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty GLOBALVISIONS đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vấn Sản Phẩm

Công Ty GLobalvisions

 10 triệu - 12 triệu
 23/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Long An

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu