Tập đoàn Cengroup - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Kỷ

Địa chỉ: Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: www.cengroup.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tập đoàn Cengroup - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Kỷ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu