Đức Trung Group

Địa chỉ: Số 120 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.dtgroup.vn

153

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Đức Trung Group đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Phòng Marketing.

Đức Trung Group

 25 triệu - 30 triệu
 12/04/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 10/04/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 16/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Admin Hàng Hóa

Đức Trung Group

 7 triệu - 10 triệu
 03/05/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

Đức Trung Group

 20 triệu - 25 triệu
 20/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng IT

Đức Trung Group

 25 triệu - 30 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Video Editor

Đức Trung Group

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Mua Hàng

Đức Trung Group

 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 05/04/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu