CÔNG TY CỔ PHẦN VINANOI

Địa chỉ: 82 Đường số 45, Tân Quy, Quận 7
Website: www.vinanoi.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINANOI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
82 Đường số 45, Tân Quy, Quận 7

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.vinanoi.vn