Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 02, Tp.HCM

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: https://vieclam.homecredit.vn/

1361

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam đang tuyển dụng 27 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Thẻ Tín Dụng (Card Hotline Officer)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đối Tác Thẻ Tín Dụng - Home Credit

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng (hồ Chí Minh)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Thẻ HCM (Card Operations Officer)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (telesales HCM)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đối Tác Thẻ Tín Dụng (hà Nội)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Yên Bái

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Yên Bái

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Vĩnh Phúc

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Vĩnh Long

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Vĩnh Long

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Tuyên Quang

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Tuyên Quang

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Trà Vinh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Trà Vinh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Bắc Giang

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Đối Tác Thẻ Tín Dụng (hcm).

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Đài Thu Hồi Nợ Pháp Lý (legal Operator).

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (hà Nội).

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Tiền Giang

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Tiền Giang

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Thừa Thiên Huế

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Thái Nguyên

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Tây Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Tây Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Sơn La

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Sơn La

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Quảng Trị

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Quảng Trị

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Quảng Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Quảng Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Quảng Ngãi

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Quảng Ngãi

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Quảng Nam

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Quảng Nam

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Quảng Bình

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Quảng Bình

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Phú Yên

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Phú Yên

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Phú Thọ

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Phú Thọ

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Lào Cai

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Lào Cai

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Lạng Sơn

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Lạng Sơn

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Lâm Đồng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Lâm Đồng

Nhà tuyển dụng hàng đầu