Việc làm mới

 12 triệu - 30 triệu 17/06/2020
 Đồng Tháp, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 12 triệu - 30 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 23/06/2020
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Kinh Doanh Tiềm Năng (12-30 Triệu)

 12 triệu - 30 triệu
 17/06/2020
 Đồng Tháp, Vĩnh Long

NV Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp (vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ)

 7 triệu - 10 triệu
 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Tài Xế Taxi Làm Tại Vĩnh Long

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

 5 triệu - 7 triệu
 23/06/2020
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long

Kỹ Sư Xây Dựng

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Nhân Viên Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Vĩnh Long