Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 13/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu 10/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu 10/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 15 triệu 13/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Hậu Giang

 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

NV Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp (vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ)

 7 triệu - 10 triệu
 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Nhân Viên Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Nhân Viên Thị Trường

 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng