Tuyển dụng nhanh tại Hải Phòng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 30 triệu 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu 31/03/2020
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng
 7 triệu - 13 triệu 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu 30/03/2020
 Hải Phòng
 8 triệu - 10 triệu 31/03/2020
 Hải Phòng
 8 triệu - 30 triệu 31/03/2020
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu 31/03/2020
 Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 26 triệu - 30 triệu 30/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác
 8 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Hải Phòng
 7 triệu - 8 triệu 25/02/2020
 Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Nhập Trên 10 Triệu

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

 8 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán

 7 triệu - 8 triệu
 25/02/2020
 Hải Dương, Hải Phòng

Quản Lý Kinh Doanh Sơn Toàn Quốc (bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc).

 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Cơ Khí

 8 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hải Phòng