Tuyển dụng nhanh ngành Làm đẹp/ Thể lực/ Spa

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 Trên 7 triệu 06/06/2020
 Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu 15/06/2020
 Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 26/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 20/06/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu 16/06/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

[hà Nội] Kỹ Thuật Viên Phòng Mổ

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Huấn Luyện Viên Cá Nhân

 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Tư Vấn Viên - Sale Khu Vực Tp.HCM

 8 triệu - 20 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Điều Trị Viên Spa

 7 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Bán Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Spa

 10 triệu - 12 triệu
 05/06/2020
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Spa

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Huấn Luyện Viên Tại Phòng Gym

 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Trình Dược Tại Tp. HCM

 12 triệu - 15 triệu
 16/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Thẩm Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Content Marketing

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hà Nội

Thợ Xăm Hình - Artist Tattoo

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Vĩnh Phúc

Thư Ký Y Khoa

 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh