Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Bình Thuận