Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huê, Khác
 5 triệu - 7 triệu Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long