Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 25/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu
 15/06/2020
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 Việc làm mới

 14 triệu - 18 triệu 10/06/2020
 Thanh Hóa
 10 triệu - 15 triệu 25/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu 15/06/2020
 Bình Dương
 10 triệu - 15 triệu 13/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 20/06/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 25 triệu - 30 triệu 03/07/2020
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 10 triệu - 15 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 01/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Khác

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

QC Inspector

 14 triệu - 18 triệu
 10/06/2020
 Thanh Hóa

Tổ Trưởng QC Biết Tiếng Trung

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hà Nam

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

 15 triệu - 20 triệu
 16/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Qc

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Bắc Ninh

Trưởng Phòng QA / QC Cơ Khí

 10 triệu - 15 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng QA / Qc

 10 triệu - 15 triệu
 13/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QA Biết Tiếng Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hải Dương

Nhân Viên QC Hàng May Mặc

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Qs - Nha Trang

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Khác

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

 10 triệu - 12 triệu
 26/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kcs

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Quản Lý Dự án Công Trình Xây Dựng

 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Khác

Nhân Viên QC Đồ Gỗ Nội Thất

 10 triệu - 12 triệu
 17/06/2020
 Hồ Chí Minh