Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật ứng dụng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 12 triệu
 30/04/2020
 Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình
 9 triệu - 15 triệu
 28/02/2020
 Long An
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 Việc làm mới

 7 triệu - 12 triệu 30/04/2020
 Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình
 15 triệu - 20 triệu 28/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 20 triệu - 30 triệu 29/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu 12/03/2020
 Hồ Chí Minh, Long An
 15 triệu - 20 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu 28/02/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 9 triệu - 15 triệu 28/02/2020
 Long An

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm