Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 30 triệu 29/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu 05/03/2020
 Khánh Hòa
 8 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu 23/02/2020
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 15 triệu 29/02/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 8 triệu - 12 triệu 30/04/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 12 triệu 30/04/2020
 Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm