Tuyển dụng nhanh ngành Thương mại điện tử

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 6 triệu - 20 triệu Hải Phòng
 8 triệu - 15 triệu Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc