Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 21/02/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu
 01/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 9 triệu
 24/02/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu 01/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu 29/02/2020
 Bình Dương
 7 triệu - 9 triệu 24/02/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 11 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 21/02/2020
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm