Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu 25/06/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 3 triệu - 5 triệu 28/06/2020
 Kiên Giang
 5 triệu - 9 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 14 triệu 03/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 27/06/2020
 Bắc Ninh
 8 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

 5 triệu - 9 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

 3 triệu - 5 triệu
 28/06/2020
 Kiên Giang

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

 5 triệu - 7 triệu
 28/06/2020
 Kiên Giang

[hồ Chí Minh] Nhân Viên Thu Mua Ngành F&b

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp

Merchandiser Non Food

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thị Trường Gom Hàng Lẻ Lcl Logistics

 8 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Nam

Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất / Consol

 6 triệu - 14 triệu
 03/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

 5 triệu - 8 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Long Biên

 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội