Tuyển dụng nhanh ngành Promotion Girl/ Boy (PG-PB)

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 15/04/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 6 triệu - 7 triệu 30/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 30/04/2020
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Phú Thọ
 1 triệu - 3 triệu 30/04/2020
 Hồ Chí Minh
 29 triệu - 30 triệu 08/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 5 triệu - 7 triệu 15/03/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm