Tuyển dụng nhanh ngành In ấn - Xuất bản

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 17/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 15 triệu 07/07/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 10/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu 03/07/2020
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu 02/07/2020
 Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 30/06/2020
 Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Thiết Kế

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Xưởng In

 25 triệu - 30 triệu
 03/07/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Thiết Kế

 5 triệu - 7 triệu
 02/07/2020
 Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Thợ In Lụa

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế In Tem Nhãn

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Bán Hàng

 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2020
 Hà Nội

Tổ Trưởng Sản Xuất

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2020
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

 9 triệu - 15 triệu
 07/07/2020
 Hồ Chí Minh