Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Việc làm mới

 5 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 25 triệu 27/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 20/06/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu 03/07/2020
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu 29/06/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Qa

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Thanh Hóa

Công Nhân Làm Việc Trong Ngành May Mặc

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Chuyên Hàng Jeans

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Hàng May Mặc

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Hàn

 12 triệu - 15 triệu
 17/06/2020
 Bình Dương

Merchandiser Non Food

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Hàng (qc)

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hà Nội

Quản Lý Xưởng In

 25 triệu - 30 triệu
 03/07/2020
 Bắc Giang

Digital Marketing

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho Vật Tư

 5 triệu - 7 triệu
 20/06/2020
 Bình Dương

Nhân Viên May Mẫu

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Mẫu Cứng

 7 triệu - 10 triệu
 24/08/2020
 Bắc Ninh

Thủ Kho

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội