Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 10/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 02/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 8 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Quảng Nam, Quảng Ngãi
 9 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu 28/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 10 triệu - 15 triệu 10/03/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 9 triệu 29/02/2020
 Đà Nẵng
 9 triệu - 15 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 02/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu 25/03/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Quảng Nam, Quảng Ngãi

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Triển Khai Bim Kiến Trúc / Kết Cấu

 8 triệu - 16 triệu
 28/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ Shop Drawing Thép

 7 triệu - 12 triệu
 27/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Dự Toán

 8 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện

 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Điện Nước

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Kiên Giang