Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 03/11/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa
 30/10/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 05/11/2020
 8 triệu - 15 triệu
 Hà Nội
 12/11/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 31/10/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội, Đắc Lắc, Tây Ninh
 15/11/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Đồng Nai
 09/11/2020
 9 triệu - 12 triệu
 Đồng Nai
 09/11/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 18 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khác
 10 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thừa Thiên Huê, Khác