Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sales Manager

Khuất Nguyên Ngọc

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Cơ Điện

Lê Hữu Thiện

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Mua Hàng

Nguyễn Tuấn Mạnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Thiết Kế

Phạm Văn Liu

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Võ Hồng Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Giao Dịch Viên

Nguyễn Thanh Thúy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Trần Tiến Thành

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Kế Toán

Nguyễn Linh Nga

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hoa

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Phạm Đình Huấn

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Châu Bảo Châu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm