Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Thị Thuý ái

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Xuân Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Kinh Doanh

Hoàng Thị Thu Trang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đỗ Văn Bình

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Thị Kiều Diễm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tổng Đài

Trần Quang Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng 

Nguyễn Thị Minh Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Anh Đào

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Minh Thuân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm