Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lê Văn Thương

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trịnh Hồng Phong

Kinh nghiệm: 11 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trần Vĩnh Tú

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Dương Thị Thuỳ Trang

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Trị Marketing

Nguyễn Duy

Kinh nghiệm: 13 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Thành Nam

Kinh nghiệm: 13 năm

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh

Trần Thị Thúy Ngân

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Quang Long

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý Kỹ Thuật

Dương Nguyên Minh

Kinh nghiệm: 23 năm

Quản Lý Nhà Hàng

Lâm Tuấn Kiệt

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thanh Trung Hiếu

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: 2 năm