Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Đào Duy Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Lương Tuấn Lưc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đặng Thị Huệ

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên IT Support

Nguyễn Minh Phúc

Kinh nghiệm: 2 năm

Sales & Marketing Staff

Lê Thị Cẩm Tú

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán, Ke Toan Kho

Huỳnh Trường Giang

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Hoàng Thị Phương Mai

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

IT Manager - Digital Marketing

Võ Minh Trường

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kế Toán

Bùi Thị Nhung

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Huỳnh Minh Tú

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sale Tour

Nguyễn Thành Đạt

Kinh nghiệm: 1 năm